Tài chính Quốc tế

Đô la dao động gần mức cao nhất trong hai tuần, Aussie trượt dốc khi tăng trưởng kinh tế thất vọng. Đồng đô la Úc giảm 0,4% xuống mức thấp nhất trong hai tháng là 0,7052 đô la khi dữ liệu được công bố trước đó...