Làm cách nào để xác minh tài khoản NETELLER ?

Làm cách nào để xác minh tài khoản NETELLER ?

Kết quả hình ảnh cho neteller

Việc xác minh danh tính của bạn với NETELLER sẽ không chỉ đảm bảo tính bảo mật cho tài khoản của bạn mà còn cung cấp cho bạn quyền truy cập với giới hạn giao dịch cao hơn và nhiều tùy chọn gửi tiền. Để hoàn tất xác minh Tài khoản NETELLER của bạn, vui lòng thực hiện theo các bước bên dưới.

1. Xác minh ID của bạn

Sau khi cập nhật thông tin và đăng kí tài khoản thành công, bạn có thể bắt đầu quá trình tải lên tài liệu nhận dạng ảnh của mình bằng cách nhấp vào biểu ngữ hiển thị trong Tài khoản NETELLER : ” Unverified”  hoặc đi tới phần Cài đặt trong Tài khoản.

Điều này sẽ đưa bạn đến trang Xác minh tài khoản của bạn, nơi tất cả các bước xác minh còn lại sẽ được hiển thị.

2. Bước xác minh danh tính sẽ cung cấp cho bạn 3 tùy chọn để cung cấp tài liệu nhận dạng của bạn: Sử dụng ID Card hay hộ chiếu hoặc bằng lái.

Thông thường chúng ta hay sử dụng ID card ( chứng minh thư).

Bạn sử dụng máy ảnh điện thoại của mình để chụp ảnh mặt trước, mặt sau của ID và chụp selfie tay cầm tờ giấy viết hoa rõ ràng dòng chữ NETELLER và kèm ngày mở khoản  viết bên dưới (Tờ giấy để cạnh mặt cân đối rõ ràng không quá to và không quá nhỏ).

Lưu ý: ghi theo thứ tự tháng ngày năm (mm/dd/yyyy).

Trong trường hợp bạn dùng webcam: Để chia sẻ thành công hình ảnh của bạn, vui lòng đảm bảo rằng các thông báo bật lên trong trình duyệt của bạn được cho phép chụp ảnh bẳng webcam

Sau đó tiến hành tải hình ảnh lên.

 Ảnh minh họa: cập nhật hình ảnh mặt trước chứng minh hoặc bằng lái .

 Ảnh minh họa: cập nhật hình ảnh mặt sau chứng minh hoặc bằng lái.

 

 Ảnh minh họa: cập nhật hình ảnh chủ khoản chụp selfie tay cầm tờ giấy có ghi NETELLER kèm ngày tháng năm. 

Sau khi tải lên / sử dụng webcam thành công để gửi tài liệu của bạn và hình ảnh của bạn kèm theo ghi chú, bước Xác minh ID của bạn sẽ được ĐÁNH GIÁ. Sau đó, bạn sẽ nhận được thông báo thành công và có thể tiếp tục các bước xác minh còn lại.

 

3. Xác nhận địa chỉ của bạn Nếu trước đây bạn đã chia sẻ vị trí trình duyệt của mình và bạn đang đăng nhập từ địa chỉ NETELLER đã đăng ký hoặc đã hoàn thành xác minh Facebook, bước Xác minh Địa chỉ có thể tự động được hoàn thành. Nếu bạn chưa chia sẻ vị trí trình duyệt của mình, bạn sẽ phải làm như vậy để đáp ứng yêu cầu Xác minh Địa chỉ. Nếu bạn không tự động được nhắc chia sẻ vị trí của mình, bạn có thể cần kiểm tra Cài đặt của trình duyệt. Tại đây bạn có thể có được thông tin chi tiết về cách bật chia sẻ vị trí trên trình duyệt của mình.

Tùy thuộc vào quốc gia cư trú hoặc vị trí địa lý, có thể không thể xác minh địa chỉ của bạn thông qua chia sẻ định vị địa lý ngay cả khi bạn đang ở địa chỉ NETELLER đã đăng ký.

Trong trường hợp này, bạn sẽ được yêu cầu tải lên thủ công tài liệu xác minh địa chỉ. Tài liệu xác minh địa chỉ có thể là giấy xác nhận của Ngân hàng hóa đơn tiện ích hoặc tài liệu chính thức khác (như hợp đồng hoặc thư đăng ký học), được phát hành trong 90 ngày hiệu lực và hiển thị tên cùng địa chỉ đã đăng kí của bạn

Ghi chú: Thông thường thì chúng ta thường tải thủ công trực tiếp tài liệu ( vì sử dụng định vị thì bạn phải ở đúng vị trí đăng kí theo chứng minh đã khai khi mở khoản) và tài liệu xác minh phổ biến là giấy xác nhận địa chỉ của Ngân hàng. 

4. Bảng tóm tắt trạng thái cập nhật hồ sơ , bạn sẽ được trình bày tổng quan ngắn hiển thị trạng thái của từng bước xác minh.

Khi quá trình xác minh hoàn tất, bạn sẽ nhận được xác nhận trên màn hình và Email.

Chúc thành công !